בין לבוב לברודי - זכרונות ר' דב בער מבוליחוב

Author
Benayau Cohen

סקירה של שני מאורעות הסטוריים שפי שגולל ר' דב בער מבוליחוב בספר הזכרונות שלו, המאפשר הצצה נדירה לעולמה של יהדות גליציה במאה ה-18.

Published in
הירחון 'קולמוס', אב תשע"ו
Subject
Records and Memoirs

Back to the list of articles >>