"מי שראה הארמון ביבליוטק"

Author
Dr. Maoz Kahana

לפנינו פנינה ספרותית יחידה במינה, שבה מתאר הכותב, ר' ישראל לנדא בן ה"נודע ביהודה", את רשמיו מביקורו כיהודי בספרייה הממלכתית
בפראג.

פורסם בירחון 'קולמוס'

Subject
Records and Memoirs

Back to the list of articles >>