מכונת אפיית המצות מגיעה לגליציה

Author
Benayau Cohen

מכונה חדשה שהובאה מן המערב, חשפה מחלוקת עמוקה בין שני גדולי הדור: הגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל, בעל ה"שואל ומשיב" מלבוב והגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי. מכונת אפיית המצות שינתה מן הקצה אל הקצה את הליך הייצור של המצות, אך גם את צורתן. מה היו טעמי האוסרים, ומה בין המכונה לאפיית מצות לבין מכונת טחינת החיטים? סיפורה של מכונה בעולם ההלכה

Published in
הירחון 'קולמוס', ניסן תשע"ז
Subject
Halakhic literature

Back to the list of articles >>