סליחה על גזירות ת"ח ות"ט מאת רבי אורי ב''ר רפאל מענגבורגא

Author
Eli Stern

המאורעות הקשים שעברו על יהודי פולין וחורבן הקהילות בשני ם ת"ח- ת"ט, במהלך מרד הקוזקים נגד מלכות פולין, והמשך המאורעות עד לשנת תי"ז, הביאו ליבול ספרותי נרחב. להלן סליחה מאת מחבר ושמו רבי אורי בן רפאל מענגבורגא, אשר מתפרסמת כאן לראשונה מתוך כתב -יד יחיד שנמצא בגנזי ספריית אוקספורד.

Subject
Liturgy

Back to the list of articles >>