ספר הצורף
עוד על רבי העשיל צורף מתוך עיון בכתביו
קמע, הספריה הלאומית
יהודי גליציה מול כחות הטומאה החוטפים תינוקות
ספר הצורף
עיון בדמותו הלמדנית של ר' העשיל צורף מתוך כתביו
1
The plump grapes, and the reasons for afflictions in the land of Israel
סידור הבעש"ט
Various traditions regarding the connection between these figures and the journey of the mysterious scripts he studied
טבריה
Mohr’s utopian approach to the landscapes the land of Israel
יומנו של מונדרל
The weather in the land of Israel through the lens of Galician maskilim
אליעזר הלוי
On the introduction to his book and the inclusion of the letters of Dr. Eliezer Halevi
מבשרת ציון
A general background on Mohr and the introduction to his book