נביאים וחוזים במזרח אירופה של ראשית העת החדשה

בעקבות התנועה השבתאית עלו מספר רב של נביאים וחוזים מקובלים במזרח אירופה. המחקר יעסוק בניסיון לאסוף את הדמויות ולחקור את פועלן, תוך ראייתן כתופעה, ובתגובתן של הקהילות אליהם.

שבתאי צבי