about us

אודותינו

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית. המרכז מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית, מתודות מחקר מודרניות וחשיבה היסטורית, באמצעות שילוב חוקרים צעירים מן החברה החרדית בעשייה המחקרית והמדעית.

אירועים

/ מבט מתודי חדש לחקר ההיסטוריה - סאלו בארון והאמנציפציה
ד"ר אוריאל גלמן (אוניברסיטת בר-אילן), עמית אורח במכון 'עד הנה', הרצה בפני חברי…
/ ספרות כרונולוגית והיסטורית בגליציה במאה הי"ט
הרצאה ודיון עם ד"ר חיים גרטנר, מנהל הארכיון ב'יד ושם'
/ בצל החתונה הקתולית – טקס הגירושין באשכנז בימי הביניים
עמית המכון הרב רפאל קרויזר הרצה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות:…
/ השפעתם של יהודי ספרד על ארצות הפזורה, לפני הגירוש ובעקבותיו
הרצאה ודיון עם פרופ' נחם אילן, הקריה האקדמית אונו
/ ברכות לידידינו חברי תכנית העמיתים שנה ב'

מכון 'עד הנה' מברך את ידידינו היקרים עמיתי שנה ב' לרגל סיום התכנית. שמחנו…

/ יום עיון ופרידה מעמיתי שנה ב'
חמשת עמיתי שנה ב' הציגו את מחקריהם לדיון בפני כלל עמיתי המכון
/ יום עיון במרכז זלמן שז"ר: 'פאר עמנו ונזר דורנו'

במסגרת יום העיון לרגל מלאת 150 שנה לפטירת ר' שלמה יהודה רפפורט (שי"ר),…

/ הרצאות עמיתי המכון בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות
ארבעה מעמיתינו הרצו בתחומי מחקריהם
/ עמיתי המכון השתתפו בכנס 'יהודים בגליציה' בז'שוב, פולין
שניים מעמיתינו, הרב אביש שור והרב צבי לרר, השתתפו בכנס בינלאומי שארגנו…
/ פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

צבי לרר הציג את מחקרו בפני חברי הפורום

/ פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

הרב אביש שור הציג את מחקרו בפני חברי הפורום. 

/ 'Charity in Early Christianity'
פרופ' גרי אנדרסון, אוניברסיטת נוטרדאם באינדיאנה
/ חסידות או לא חסידות? ברסלב וכתביה

ד"ר צבי מרק (אוניברסיטה בר אילן).

/ מרגנסבורג לקרקוב: ר' מיכל מראפטשיק ומורשת חסידי אשכנז

עמית המכון הרב מ"ד צ'צ'יק הרצה בכנס "ספר חסידים: הקשרים" שנערך בספריה…

/ ספר הברית וספר נופת צופים - אפולוגטיקה או כתיבה פנימית?

הרצאה ודיון עם פרופ' דויד רודרמן…

/ זכרון, הסטוריה, ומה שביניהם.

 אייל מזרחי (יד ושם)

/ TIBEREAN HASIDISM: LETTERS OF LOVE

Rabbi Avish Shor  represented the Institute at the 2016 Jewish Studies  …

/ סידורי תפילה במזרח אירופה: שבתי סופר מפשמישל ובני דורו.

פרופ' סטפן רייף (אוניברסיטת קיימברידג'):

/ גיבוש התודעה ההלכתית הפולנית בראשית העת החדשה.

פרופ' אלחנן ריינר (הספריה הלאומית)

/ ספרות יידיש כמייצגת ספרות עממית במאות ה16-17
פרופ' חוה טורניאנסקי (האוניברסיטה העברית)
/ הסטוריה יהודית של פולין במאות ה-16-17
פרופ' טד פראם (אוניברסיטת בן גוריון)
/ הסטוריה כללית של פולין, המאות ה16-17.

 פרופ' טד פראם (אוניברסיטת בן-גוריון)

/ Reception History

ד"ר מעוז כהנא (אוניברסיטת תל-אביב)

/ סיור בתל אביב: "גליציה בארץ ישראל", חלק א"

הרב ד"ר יהודה ברנדס (מכללת הרצוג)

/ שי"ר, השכלת גליציה, מחקר ולאומיות .

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיתת חיפה) 

/ מקורות לחקר יהדות גליציה

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה)

/ לבי במזרח ואנכי בסוף מערב: טכניקת הדמיון לנוכח המערב
ד״ר דניאל רייזר (מכללת הרצוג)
/ הספרות התורנית בגליציה – תולדות המחקר

הרב מאיר וונדר (הספרייה הלאומית) 

/ האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין ליטא בראי התחיקה בת הזמן

ד"ר  יהודית קליק (האוניברסיטה העברית)

/ המפנה הספרותי במאות 16-17
פרופ' אלחנן ריינר (הספריה הלאומית)

מפעלי מחקר

Krakov & Lemberg
לוגו אוניברסיטת תל אביב

ארבע מאות שנות יצירה רבנית בגליציה ובוקובינה. פרויקט מחקרי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב

הפרויקט המחקרי שזה עתה קם באוניברסיטת תל-אביב יאסוף ויארגן את חומרי התיעוד השונים (ספרים מן הסוגות השונות הנזכרות, כתבי יד, פנקסים ששרדו), ימיין יצירה עממית ויצירה ׳גבוהה׳, ירד לחקרם של נוסחי תפילה ושל גלגוליהם לאורך השנים, יסקור ויכליל את תולדות הדפסת החיבורים ויבקש לרדת לחקר התקבלותם במחוזות השונים ולאורך ציר הזמן. תשומת לב מיוחדת תינתן לתרבויות מנהג והלכה מקומיות, כמו גם לנוסחי תפילה ולתיעודים מחיי היום יום, שחומקים בדרך כלל מן התמונה הגדולה.

הבלוגים שלנו

דיוקן שי"ר כרבה של פראג

ביום ראשון, כ"ה לחודש תשרי, נערך במרכז זלמן שזר שבירושלים כנס לציון מאה וחמישים שנה לפטירתו של אחת הדמויות הבולטות בין משכילי גליציה, שלמה יהודה רפפורט (=שי"ר), הידוע גם

קיר המזרח בבית הכנסת הגדול בז'ולקייב

בין המשכילים התורניים הרבים שהיו פזורים בערי גליציה, התייחדה קבוצה של שלושה אברכים צעירים, בני העיר לבוב, שהתארגנו לפעילות ספר

Hayes

בחמישים שנותיו, הספיק רבי צבי הירש חיות זצ"ל רבה של ז'ולקייב לכתוב שורה ארוכה של חיבורים תורניים, ולהדפיס את רובם.

מאמרים ומסות

מאת: רפאל קרויזר
הרצאה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם' של האוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2017
מאת: משתתפי הקורס
מטלות הסיום של משתתפי הקורס 'צעירי גליציה'

קורסים והשתלמויות

Ludmer
מטרת הקורס, המיועד לאברכים חסידיים, היא הכרת דרכי המחקר החסידי ההיסטורי, דרך לימוד ההיסטוריה של חסידות קרלין
דרכי משה
הקורס עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב יהודי פולין-ליטא. הקורס סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה-16 וה-17
vizniz

המסע לויז'ניץ 2016

המסע לויז'ניץ חושף עולמה הקסום של עיירה בצפון בוקובינה שבאוקראינה, מקום שהיה מרכז חשוב של תנועת החסידות. חברי המשלחת תיעדו את בית הקברות היהודי של העיירה - אתר היסטורי ואומנותי ממדרגה ראשונה.
Buczacz

המסע לבוצ'אץ' 2017

המשלחת השנתית השמינית של עמות יהדות גליציה ובוקובינה התחילה את מלאכת התעוד של בית הקברות היהודי העתיק בבוצ'אץ', עירו של ש"י עגנון. לבית העלמין של בוצ'אץ' שמור מקום מיוחד ביצירותיו של עגנון המוקדשות לעיר מולדתו. הוא מסמל את רציפות הדורות בעיר ומשמש מרכיב חשוב של המרחב היהודי המיוחד בו מתגלגלת העלילה של סיפוריו הרבים.