about us

אודותינו

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית. המרכז מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית, מתודות מחקר מודרניות וחשיבה היסטורית, באמצעות שילוב חוקרים צעירים מן החברה החרדית בעשייה המחקרית והמדעית. המכון מתחיל השנה את שנתו הרביעית עם קבוצת חוקרים חדשה. 

אירועים

/ בית העלמין היהודי העתיק של בוסק - גילויים חדשים
הרצאתו של ד"ר איליה לוריא
/ גליציה בירושלים - סיור לימודי
סיור אודות מורשת גליציה בירושלים: חצר ציון המצוינת בעיר העתיקה וכולל גליציה…
/ המזלג - הסטוריה יהודית
הרצאתו של הרב אריאל הולנד. במסגרת הסדרה 'הסטוריה של חפצים'.
/ השעון - הסטוריה של החפץ מנקודת המבט היהודית
הרצאתו של ד"ר מעוז כהנא, במסגרת סדרת 'הסטוריה של חפצים'
/ יום עיון של מכון 'עד הנה' בשיתוף ישיבת ההסדר 'תקוע'
יום עיון לרגל סיום שנת הלימודים, בשיתוף ישיבת ההסדר בתקוע. על נושא היריד המזרח…
/ ייצוג היריד המזרח-אירופי בתרבות הישראלית
הרצאתה של ד"ר תהילה דרמון-מלכה
/ הלמדנות של 'קצות החושן'
הרצאתו של הרב ד"ר נעם סמט
/ שישמעו לאבות ולא לרבנים - הלכה לא הלכתית בכתיבת החתם סופר
הרצאתו של ד"ר מעוז כהנא, במסגרת הסדרה 'למדנות גליציה'
/ למדנות ב'בית יוסף'
מכון 'עד הנה' אירח את ד"ר תרצה קלמן להרצאה מרתקת
/ למדנות בספר 'אור זרוע'
הרצאה של ד"ר עוזי פוקס, מכללת הרצוג
/ למדנות גליציה - בין הב"ח לנודע ביהודה
הרצאה של הרב אריאל הולנד, בנושא הלמדנות של הב"ח: סוגיית "עד אחד בקידושין". 
/ הסידור במאה ה-21: שולחן עגול עם מהדירי סידורים בני זמננו
דיון עם מהדירים מודרניים על מתודות, גישות ודרכי פעולה
/ סידור אדמו"ר הזקן וסידורי נוסח ספרד
הרצאתו של הרב ברוך אוברלנדר (בודפשט)
/ מדקדקי סידור התפילה האשכנזיים
פרופ' חיים כהן (אוניברסיטת תל אביב)
/ הסידור והקבלה בעת החדשה
ישראל מלכיאל (אוניברסיטת תל אביב)
/ ר' שבתי סופר המדקדק
הרצאתו של פרופ' סטפן רייף (אוניברסיטת קיימברידג')
/ קורות נוסח אשכנז הקדום - שורשיו והשתלשלותו
הרצאתו של הרב לוי יצחק חריטן
/ הסידור האשכנזי בעת החדשה - תהליכי עיצוב והתפתחות, ומתודות מחקר
סדרה בת שישה מפגשים על אספקטים שונים של חקר הסידור
/ מדותות בהסטוריוגרפיה: מיקרו הסטוריה 2
פגישה שניה מתוך שתיים
/ מדותות בהסטוריוגרפיה: מיקרו הסטוריה 1
פגישה ראשונה מתוך שתיים
/ קבוצת מחקר חדשה
הקבוצה, המורכבת מארבעה עמיתים בכירים בני מחזור א', נפגשת אחת לחודש להרצאה ודיון
/ ביוגרפיה של גדולי הלכה - שאלת הז'אנר והמתודה
הרצאתו של ד"ר מעוז כהנא
/ עמיתי למידה ומחקר - מחזור חדש
מכון עד הנה שמח לבשר על סיום תהליך המיון והקבלה של קבוצת עמיתים חדשה.
/ ברכות למסיימי מחזור א של תכנית העמיתים
מכון עד הנה מברך את עמיתי המחקר המסיימים. בהצלחה!
/ "הספריה" - יום עיון בשיתוף צוות ספריית מכללת הרצוג
דוברים: הרב משה רבינוביץ, גב' ציפי קלר, הרב רפאל קרויזר
/ ר' שמואל קוידינובר, ה'נחלת שבעה', ומעמד ספרות נושאי הכלים על השולחן ערוך
פאנל לכבוד יום השנה ה-342 לפטירתו. דוברים: הרב רפאל קרויזר והרב משה דוד צ'צ'יק
/ לדמותו הנשכחת של ר' אלעזר לנדא, רבה של ברודי
פאנל עמיתי המכון לרגל יום השנה ה 187 לפטירתו
/ קול קורא לחוקרים חדשים במכון 'עד הנה'
קול קורא לחוקרים חדשים
/ הרצאה של עמית המכון בכנס 'ביכורי מחקר' של מכון מנדל למדעי היהדות
הדפסת ספר האגודה בפולין כתגובה להדפסת השולחן ערוך
/ יום עיון לתלמידי הקורס 'צעירי גליציה', שנה ב, בהדרכת הרב רפאל קרויזר
עמיתי המכון וראשיו אירחו את משתתפי הקורס ליום העשרה ועיון בנושאי לימודם
/ יום עיון למשתתפי המחזור השני של קורס 'הסטוריה של החסידות', לחסידי קרלין
20 אברכים חסידיים, חניכי הקורס של הרב אביש שור, התארחו במכון במסגרת יום עיון…
/ סיור לעמיתי המכון בגוש עציון ההסטורי
עמיתי המכון ביקרו באלון הבודד, בדרך האבות ובחזיון האור קולי בכפר עציון
/ על ר' וואלף בר שיף מזאמושטש, בעל 'מנחת זכרון'
הרצאתו של עמיתנו ר' יצחק רוזנבלום
/ ר' אריה יהודא ליב תאומים ורבנות ברודי
סקירתו של עמית המכון ר' בניהו כהן
/ קהילות מצרים וסוריה בראשית העת החדשה
שתי הרצאות אורח קצרות
/ פרזנטיות של עמיתים אורחים
שני עמיתים אורחים של המכון הציגו את פירות מחקריהם בפני שאר חברי הקבוצה
/ מבט מתודי חדש לחקר ההיסטוריה - סאלו בארון והאמנציפציה
ד"ר אוריאל גלמן (אוניברסיטת בר-אילן), עמית אורח במכון 'עד הנה', הרצה בפני חברי…
/ ספרות כרונולוגית והיסטורית בגליציה במאה הי"ט
הרצאה ודיון עם ד"ר חיים גרטנר, מנהל הארכיון ב'יד ושם'
/ בצל החתונה הקתולית – טקס הגירושין באשכנז בימי הביניים
עמית המכון הרב רפאל קרויזר הרצה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות:…
/ השפעתם של יהודי ספרד על ארצות הפזורה, לפני הגירוש ובעקבותיו
הרצאה ודיון עם פרופ' נחם אילן, הקריה האקדמית אונו
/ ברכות לידידינו חברי תכנית העמיתים שנה ב'

מכון 'עד הנה' מברך את ידידינו היקרים עמיתי שנה ב' לרגל סיום התכנית. שמחנו…

/ יום עיון ופרידה מעמיתי שנה ב'
חמשת עמיתי שנה ב' הציגו את מחקריהם לדיון בפני כלל עמיתי המכון
/ יום עיון במרכז זלמן שז"ר: 'פאר עמנו ונזר דורנו'

במסגרת יום העיון לרגל מלאת 150 שנה לפטירת ר' שלמה יהודה רפפורט (שי"ר),…

/ הרצאות עמיתי המכון בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות
ארבעה מעמיתינו הרצו בתחומי מחקריהם
/ עמיתי המכון השתתפו בכנס 'יהודים בגליציה' בז'שוב, פולין
שניים מעמיתינו, הרב אביש שור והרב צבי לרר, השתתפו בכנס בינלאומי שארגנו…
/ פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

צבי לרר הציג את מחקרו בפני חברי הפורום

/ פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

הרב אביש שור הציג את מחקרו בפני חברי הפורום. 

/ 'Charity in Early Christianity'
פרופ' גרי אנדרסון, אוניברסיטת נוטרדאם באינדיאנה
/ חסידות או לא חסידות? ברסלב וכתביה

ד"ר צבי מרק (אוניברסיטה בר אילן).

/ מרגנסבורג לקרקוב: ר' מיכל מראפטשיק ומורשת חסידי אשכנז

עמית המכון הרב מ"ד צ'צ'יק הרצה בכנס "ספר חסידים: הקשרים" שנערך בספריה…

/ ספר הברית וספר נופת צופים - אפולוגטיקה או כתיבה פנימית?

הרצאה ודיון עם פרופ' דויד רודרמן…

/ זכרון, הסטוריה, ומה שביניהם.

 אייל מזרחי (יד ושם)

/ TIBEREAN HASIDISM: LETTERS OF LOVE

Rabbi Avish Shor  represented the Institute at the 2016 Jewish Studies  …

/ סידורי תפילה במזרח אירופה: שבתי סופר מפשמישל ובני דורו.

פרופ' סטפן רייף (אוניברסיטת קיימברידג'):

/ גיבוש התודעה ההלכתית הפולנית בראשית העת החדשה.

פרופ' אלחנן ריינר (הספריה הלאומית)

/ ספרות יידיש כמייצגת ספרות עממית במאות ה16-17
פרופ' חוה טורניאנסקי (האוניברסיטה העברית)
/ הסטוריה יהודית של פולין במאות ה-16-17
פרופ' טד פראם (אוניברסיטת בן גוריון)
/ הסטוריה כללית של פולין, המאות ה16-17.

 פרופ' טד פראם (אוניברסיטת בן-גוריון)

/ Reception History

ד"ר מעוז כהנא (אוניברסיטת תל-אביב)

/ סיור בתל אביב: "גליציה בארץ ישראל", חלק א"

הרב ד"ר יהודה ברנדס (מכללת הרצוג)

/ שי"ר, השכלת גליציה, מחקר ולאומיות .

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיתת חיפה) 

/ מקורות לחקר יהדות גליציה

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה)

/ לבי במזרח ואנכי בסוף מערב: טכניקת הדמיון לנוכח המערב
ד״ר דניאל רייזר (מכללת הרצוג)
/ הספרות התורנית בגליציה – תולדות המחקר

הרב מאיר וונדר (הספרייה הלאומית) 

/ האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין ליטא בראי התחיקה בת הזמן

ד"ר  יהודית קליק (האוניברסיטה העברית)

/ המפנה הספרותי במאות 16-17
פרופ' אלחנן ריינר (הספריה הלאומית)

מפעלי מחקר

Krakov & Lemberg
לוגו אוניברסיטת תל אביב

ארבע מאות שנות יצירה רבנית בגליציה ובוקובינה. פרויקט מחקרי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב

הפרויקט המחקרי שזה עתה קם באוניברסיטת תל-אביב יאסוף ויארגן את חומרי התיעוד השונים (ספרים מן הסוגות השונות הנזכרות, כתבי יד, פנקסים ששרדו), ימיין יצירה עממית ויצירה ׳גבוהה׳, ירד לחקרם של נוסחי תפילה ושל גלגוליהם לאורך השנים, יסקור ויכליל את תולדות הדפסת החיבורים ויבקש לרדת לחקר התקבלותם במחוזות השונים ולאורך ציר הזמן. תשומת לב מיוחדת תינתן לתרבויות מנהג והלכה מקומיות, כמו גם לנוסחי תפילה ולתיעודים מחיי היום יום, שחומקים בדרך כלל מן התמונה הגדולה.

הבלוגים שלנו

הגמד ביריד בשנת 1770
הצגתם של כל מיני בעלי מומים שונים ומשונים, מפלצות אדם, המוצגים כפלאי תבל, היא מסמניה של תרבות הירידים האירופיים. תופעה זו משתקפת גם בספרות הרבנית בת התקופה.
בית הכנסת בלודמיר
"נראה לי דאיסור גמור לכולי עלמא לילך לאותן יריד טעותם כגון במדינות הללו זעמינ"א" - על נסיונו של המהרש"ל להגביל את נסיעות הסוחרים היהודיים לירידים
תהלוכה בפראג, 1716
תהלוכות של שמחה מקובלות היו בעולם האירופי (בתחילה - באיטליה ומשם למזרח אירופה ואירופה כולה), כחיקוי לקרנבלים הרומיים העתיקים. צורת שמחה זו חדרה אל החברה היהודית, ואנו מוצאים את הקהילה היהודית בפראג חוגגת בשלש תהלוכות שמחה שכאלה במהלך המאות הי"ז - י"ח.
חגיגות הפורים - הולנד המאה הי"ז
הקרנבל הונציאני, על מחזותיו, על דמויותיו ועל האוירה הצבעונית שבו, חדר לתוך המרחב היהודי בצורות שונות. אחת מן הצורות האלה, הן חגיגות חג הפורים - חג של "ונהפוך הוא" - שהתאים לשמש ככלי לקליטת אותה תרבות של התפרקות הממסד החברתי והיפוך הסדרים והמעמדות. הבלוג עוסק בשאלת היתר ההתחפשות ומחלוקות התנאים בהקשרה.

מאמרים ומסות

מאת: אברהם אביש שור
סקירה היסטורית מקיפה אודות היחס לעשיית 'מופתים' בקרב גדולי החסידות בדורותיה הראשונים.

קורסים והשתלמויות

שולחן ערוך מנטובה
אנו שמחים לקבל קבוצה שנייה של אברכים חברי 'כולל' להשתתף בקורס השנתי אודות תולדות המחשבה היהודית בגליציה
בית כנסת חסידי
בעקבות ההצלחה הגדולה של המחזור הראשון, נפתחה קבוצה חדשה בהנחיית הרב אביש שור, לאברכי חסידות קרלין בקרית ספר.
Busk

מתכוננים למסע לבוסק ולקאלוש 2019

בוסק וקאלוש - ערים מזרח גליצאיים טיפוסיות. במשך דורות רבים הן נודעו כמרכזי מסחר ותעשייה חשובים ותוססים ולקהילה היהודית היה חלק גדול בסגסוגן. שתיהן ירדו מגדולתן בתקופת השלטון האוסטרי, אבל קהילותיהן היהודיות המשיכו למלא תפקיד חשוב בכל תחומי החיים העירוניים עד לשואה. בשתי הערים שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים והם יהיו היעד לעבודת תיעוד של המשלחת.
Buczacz

המסע לבוצ'אץ' 2018

משלחת התיעוד השנתית של העמותה השלימה השנה את תיעוד בית הקברות היהודי בבוצ'אץ'. אפשר לומר שהעבודות בשטח התנהלו הפעם בסימן חזרה למורשת של ש"י עגנון שכן כאן קבורים קרובי משפחתו ורבים ממכריו, רעיו וגיבורי כתביו. ניקינו ותיעדנו את מצבת אביו של הסופר ולראשונה איתרנו וחשפנו את מצבת אמו, אסתר צ'אצ'קס...