על המרכז

גליציה ובוקובינה היוו במשך מאות שנים אחד ממרכזי התרבות הפוריים והחשובים של יהודי אירופה. חורבנו של מרכז זה בעקבות שתי מלחמות עולם ושואת יהודי אירופה גרם לא רק לקטיעתה של מסורת היצירה התורנית הייחודית לאזור אלא גם לנתק מסוים בינה לבין התודעה היהודית המודרנית, הן זו של הקהילה האקדמית והן זו של החברה המסורתית.