אתגרי חקר החסידות

מחבר
שור אברהם אביש

המאמר פותח צוהר לאתגריו של החוקר החסידי, מציג את התייחסות המחקר של האקדמיה לדורותיה לחסידות, ומציע אינטגרציה שתוצאותיה תשלמנה את ההיסטוריוגרפיה של החסידות.

נושא
חסידות

חזרה לרשימת מאמרים >>