"בחנוני נא בזאת" - פרק בתולדות הרבנות בגליציה

מחבר
בניהו כהן

במפנה המאות ה 18- וה 19- נפל דבר ברבנות הערים בגליציה: הקהילות שעל כיסא רבנותן ישבו גדולי מאורי ישראל מאות בשנים, נדרשו מעתה להעמיד בראשן רבנים שעברו בהצלחה שעברו בהצלחה מבחנים בהשכלה כללית. במסגרת מגמות הקיסרות האוסטרית, ששאפה לחנך מחדש את יהודי גליציה, לא הותר מינויו של רב ללא אישור על המבחן. כתוצאה מכך, רבות מערי גליציה נותרו ללא רב רשמי משך שנים רבות. במכתב אנושי יוצא-דופן, המתפרסם עתה לראשונה, מבקש רבי מרדכי זאב איטינגא, מגדולי חכמי ישראל בלבוב, פטור מלימודי הבגרות, לקראת התמודדותו על רבנות העיר לבוב.

נכתב בשיתוף עם פרופ' רחל מנקין

מקום פרסום
ירחון 'קולמוס', כסלו תשע"ז
נושא
רבנות

חזרה לרשימת מאמרים >>