התמודדות פוסקי ההלכה בגליציה במאה התשע עשרה עם מציאות משתנה