מטלות סיום - קורס 'צעירי קרלין' תשע"ח

מחבר
תלמידי הקורס

המטלות שלפנינו הן עבודות במחקר היסטורי, המבוצעות באופן עצמאי על ידי תלמידי קורס 'צעירי קרלין' במסגרת מכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליציה ובוקובינה. התלמידים השלימו וסיימו את הקורס במשך שנת תשע"ח-20187 בהדרכת ובהנחיית מרצה הקורס אברהם אביש שור.

יחד עם ראשי המכון בחרנו את ספר 'אמרי פנחס' לרבי פנחס מקוריץ, מראשוני וגדולי תלמידי רבי ישראל בעש"ט, שבו יתמקדו עבודות המחקר והכתיבה של  תלמידי הקורס. השתמשנו במהדורת ר' אלימלך אלעזר פרנקל, 'ליקוטי אמרי פנחס השלם' המבוססת על הרבה כתבי-יד עתיקים ומקוריים, בני ברק תשס"ג.

במהלך העבודות למדו התלמידים להפיק את המרב מהמידע הנמצא בתוך הנרטיב ולפרשנו מזוויות ראיה היסטוריות ומעניינות. התוצר הסופי של העבודות הועלו על הכתב, לאחר שהועלתה שאלת מחקר ומסקנותיה. המחקרים הקצרים שלפנינו הם חדשניים. העבודות הקצרות סייעו לתלמידים להשלים את לימודי הקורס, לפתח ראייה היסטורית ולהפנים תפיסת מחקר ממוקדת ומאירה יותר מאשר בקריאה רגילה של טקסטים.

 


חזרה לרשימת מאמרים >>