מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: אברהם אביש שור
על הבדלי הגישה בין צדיקי טשרנוביל לצדיקי קרלין בענין התשובה ותיקוני תשובה
מאת: אברהם אביש שור
גלגוליה של שיחה חסידית בין חצרות חסידים שונות ושאלת ייחוסה המוטעה

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: אלי שטרן
פרסום ראשון של סליחה מאת רבי אורי בן רפאל מענגבורגא מתוך כתב -יד יחיד שנמצא בגנזי ספריית אוקספורד.