המבורג, ציור בן התקופה
מצב כלכלי מתוח? אנשים שלא שומרים על כללי הבידוד? חרדה מפני הבאים מהאיזורים הנגועים? - הערמה על השלטונות? הכל כבר היה לעולמים: מגיפה בהמבורג
מרכבת המשנה

בסוף שנת תקכ"ט (1769) נקרא ר' שלמה מחעלמא למלא את מקום אביו הדגול בעיירה זמושץ', ומשם בשנת תקל"א (1771) הוזמן ל

חלם בית כנסת

אחד הפולמוסים בהם היה ר' שלמה מחעלמא מעורב, הוא פרשת הגט מקלֵיוֶוא.

המגיד מקוזניץ וחסידים
על שלוש נקודות מבט בדבר היחס בין 'רבי' לחסידיו: נקודת מבטו של הרבי עצמו, זו של החסיד המלומד וזו של החסיד הפשוט.
קול מחזיקי הדת
'קול מחזיקי הדת' ובן זוגו 'מחזיקי הדת' שימשו שניהם כביטאונים רשמיים של ארגון 'מחזיקי הדת', שפעל בגליציה בין השנים 1878-1914...
מצת גליציה
הביקור במשרדי הכולל ובארכיונו היה מרגש. חדרי המשרד הקדמיים פתחו לנו צוהר להווה של הכולל ולפעילותו הענפה בימינו...
פלסטינה
החברה היהודית הגליצאית ממשיכה להתקיים גם בימינו. "כולל גליציה" - אותו מוסד ששימש כמשענתם הכלכלית של רבים מיהודי גליציה שעלו לארץ הקודש, עודנו עומד על משמרתו וממשיך בתפקודו כאז...
ציון המצוינת
רשמי סיור שערך המכון בחודש אלול תשע"ט בכולל גליציה שבמאה שערים ובחצר גליציה שבעיר העתיקה בירושלים