בצל החתונה הקתולית – טקס הגירושין באשכנז בימי הביניים

תאריך
28.12.2017

עמית המכון הרב רפאל קרויזר הרצה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם' של האוניברסיטה הפתוחה

קישור לטקסט ההרצאה: בצל החתונה הקתולית