גיבוש התודעה ההלכתית הפולנית בראשית העת החדשה.

תאריך
28.11.2016

פרופ' אלחנן ריינר (הספריה הלאומית)