האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין ליטא בראי התחיקה בת הזמן

תאריך
29.02.2016

ד"ר  יהודית קליק (האוניברסיטה העברית)