הדרישות של השלטון האוסטרי כלפי הרבנים בדבר אופיה ורמתה של השכלתם הכללית. פרופ' רחל מנקין (אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב)

תאריך
01.08.2016

פרופ' רחל מנקין (אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב)