הסידור והקבלה בעת החדשה

תאריך
30.12.2018

בהרצאה זו נסקרת חדירתה של הקבלה, בצורות שונות, לתוך סידור התפילה 'הנורמטיבי', כמוטיב חשוב בהתפתחות הסידור האשכנזי בעת החדשה