הספרות התורנית בגליציה – תולדות המחקר

תאריך
02.05.2016

הרב מאיר וונדר (הספרייה הלאומית)