יום עיון למסיימי הקורס של הרב אביש שור 'צעירי קרלין' – חסידות, הדורות הראשונים: בין גליציה לליטא.

תאריך
04.04.2017