מרגנסבורג לקרקוב: ר' מיכל מראפטשיק ומורשת חסידי אשכנז

תאריך
21.03.2017

עמית המכון הרב מ"ד צ'צ'יק הרצה בכנס "ספר חסידים: הקשרים" שנערך בספריה הלאומית