נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש ראשון