נושאי הכלים - חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש שני

תאריך
14.01.2020

נושאי כלים 2מפגש שני בסדרה על נושאי הכלים. המפגש יעסוק בתקופת ההיווצרות של סוגת נושאי הכלים וכמו קודמו יתמקד במאה השבע עשרה.