ספרות יידיש כמייצגת ספרות עממית במאות ה16-17

תאריך
28.11.2016

 פרופ' חוה טורניאנסקי (האוניברסיטה העברית)