על ר' וואלף בר שיף מזאמושטש, בעל 'מנחת זכרון'

תאריך
12.03.2018

סקירה ראשונית של מחקר חדש על דמות מרתקת של משכיל-תורני גליצאי