פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

תאריך
22.05.2017

הרב אביש שור הציג את מחקרו בפני חברי הפורום.