קהילות מצרים וסוריה בראשית העת החדשה

תאריך
19.02.2018

מצבן של קהילות מצרים ודמשק ערב גירוש ספרד, לעומת מצבן עשור או שניים לאחריו. שתי הרצאות אורח קצרות מפי הרבנים אבישי טהרני ואליהו גטנו.