"תקופת האחרונים: מגמות וכיוונים" - הרצאה מפי ראש ישיבת הר עציון הרב משה ליכטנשטיין

תאריך
30.10.2017

הרב משה ליכטנשיין, ראש ישיבת הרב עציון, הרצה בפני עמיתי המכון בנושא 'תקופת האחרונים', בעקבות מאמרו ""ואת אחרונים אני הוא: תקופת האחרונים- מגמות וכיוונים"