המשלחת לבוצ'אץ'

הגענו למקום שבו אנחנו לא שולטים בשפה, אבל היה לנו צוות, ישראלי-מקומי, נהדר שעזר בכל מה שהיה צריך. הדרך הלוך וחזור, ובין הנסיעות לבית הקברות לוותה בהיכרות עם כל אחד ואחת מחברי המשלחת. היינו קבוצה קטנה אך איכותית. בבית הקברות חפרנו מצבות שהתכסו בעפר וטחב במשך השנים, גילינו מצבות שנשמרו במצב מעולה וכאלה שלא היה אפשר לקרוא מה כתוב בהם. אבל זה לא הרתיע אותנו מלנסות ולפענח את מה שאפשר, כי הרגשנו את החיבור היהודי, את החלק משרשרת הדורות.

רשמים : בוצ'אץ', קיץ תשע''ז לפ''ק

בתיעוד של מצבות המתים - נגעתי בחיים.
בחיים מלאים שהיו בעבר, דרך מילים וציורים על אבן - מה שנותר.
ומשהו בחיים שלי נינגע.
מתוודע להיסטוריה, למרחבים, לסיפורים שפועלים בי ועליי. חלקים נרחבים בתודעתי היהודית נולדו והתעצבו כאן. מאות שנים של חיים מלאים, מגוונים, משומרים ומשתנים, שעדיין פועמים בעורקיי.
מקבל פרספקטיבה, שנעשית מאוד מוחשית כשמנסה לפענח מילים חקוקות שעברו ארבע מאות חורפים וקיצים. לעיתים ברורות, לעיתים מטושטשות ושחוקות ועדיין - בשפתי, מובנות.

'אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות' (הלחם של גחלת ולילה)

ככה זה קרוב למה שאני מרגיש כשאני בא למשלחת התיעוד.

זו הפעם רביעית בשש השנים האחרונות. אין לי הסבר לעצמי מה בדיוק גורם לי לחזור שוב ושוב.

האם זו החבורה שהיתה חיה בבוצאץ' או בכל כפר אחר שנותנת לי פתח לתקופה הקסומה והאפלה כאחת?

המסע לבוצ'אץ' 2017

המשלחת השנתית השמינית של עמות יהדות גליציה ובוקובינה התחילה את מלאכת התעוד של בית הקברות היהודי העתיק בבוצ'אץ', עירו של ש"י עגנון. לבית העלמין של בוצ'אץ' שמור מקום מיוחד ביצירותיו של עגנון המוקדשות לעיר מולדתו. הוא מסמל את רציפות הדורות בעיר ומשמש מרכיב חשוב של המרחב היהודי המיוחד בו מתגלגלת העלילה של סיפוריו הרבים.