המסע לבוסק ולקאלוש

משלחת התיעוד ה-11 של העמותה עבדה השנה בשתי עיירות שמלאו תפקיד חשוב בהתפתחותה של מזרח גליציה: קאלוש ובוסק. בשתיהן שכנו פעם קהילות יהודיות מפותחות ועתיקות, אשר הטביעו את חותמן בחיים היהודיים באזור כולו. בשתיהן שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים המספרים על עברה של הקהילה היהודית במקום במשך מאות שנים ועל סופה הטראגית בימי השואה.

מתכוננים למסע לבוסק ולקאלוש 2019

בוסק וקאלוש - ערים מזרח גליצאיים טיפוסיות. במשך דורות רבים הן נודעו כמרכזי מסחר ותעשייה חשובים ותוססים ולקהילה היהודית היה חלק גדול בסגסוגן. שתיהן ירדו מגדולתן בתקופת השלטון האוסטרי, אבל קהילותיהן היהודיות המשיכו למלא תפקיד חשוב בכל תחומי החיים העירוניים עד לשואה. בשתי הערים שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים והם יהיו היעד לעבודת תיעוד של המשלחת.