חיבור לשרשרת הדורות

המסע לשיקום ותיעוד בתי העלמין היה בשבילי חוויה.

חוויה לא במובן הרגיל, אלא הרגשתי סיפוק בכך שאני עושה חסד עם המתים ובעיקר עם האנשים אשר חיים בינינו ומחפשים את קרוביהם הקבורים כאן בבית העלמין ומוצאים אותם בזכות העבודה החשובה שלנו.

הלימוד על החיים בבוצ'אץ' ובמזרח אירופה בכלל דרך ניקיון ופענוח של המצבות  חיבר אותי לשרשרת ארוכה של היהדות שאנחנו ממשיכים אותה, כל אחד בכיוונו שלו. לראות את קברי האחים מהשואה ולשמוע זיכרונות מהחיים שלפני לעומת מה שנשאר אחרי ולפגוש תיירים מישראל שבאים כדי לבקר בבוצ'אץ' ובבית העלמין, הראה לי שהמקום הפך ממת לחי, שוקק חיים וממשיך את חיי היהודים במקום שגרו כאן במשך דורות.

המסע נתן לי כוחות ומחשבות על מקומנו ותפקידנו בעולם להמשיך את אור היהדות ולהפיצו במרחבים. ולצד כל זה ההווי הקבוצתי והמסירות של האחראים עלינו להתמודד עם ארץ זרה ושפה זרה. כל זה השאיר בי חותם ורצון לחזור ולהמשיך לעשות דברים כאלו בהמשך.

תודה לכל היוזמים והעוסקים במלאכה ושנזכה לעשות חסד עם כולם ולהמשיך את שרשרת היהדות הלאה.

בעז לימן
תלמיד מכללת הרצוג
Boaz