אודותינו

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית.

גליציה ובוקובינה היוו במשך מאות שנים אחד ממרכזי התרבות הפוריים והחשובים של יהודי אירופה. חורבנו של מרכז זה בעקבות שתי מלחמות עולם ושואת יהודי אירופה גרם לא רק לקטיעתה של מסורת היצירה התורנית הייחודית לאזור אלא גם לנתק מסוים בינה לבין התודעה היהודית המודרנית, הן זו של הקהילה האקדמית והן זו של החברה המסורתית.

'עד הנה' הינו מכון לימוד ומחקר שעוסק בחקר היצירה התורנית של יהדות גליציה ובוקובינה, מן המאה השש-עשרה ועד לתקופת הזמן הנוכחית. המרכז מבקש ליצור מחקר רחב דעת המאחד למדנות וידענות תורנית, מתודות מחקר מודרניות וחשיבה היסטורית, באמצעות שילוב חוקרים צעירים מן החברה החרדית בעשייה המחקרית והמדעית.

קבוצות העמיתים של המרכז מורכבות מקבוצת חוקרים בעלי ידע רחב, סקרנות וכשרון, בני החברה החרדית, שההיכרות שלהם עם מורשת היצירה הרבנית והתורנית מעמיקה ויסודית. הם עוברים תהליך למידה ורכישת מיומנויות, זוכים לליווי אקדמי צמוד, ומקבלים הדרכה ומשוב קבוצתי בנושאי מחקרם על פי התקדמות בתכניות המחקר שאותן יצרו. תוצאות המחקרים מוגשות לפרסום בכתבי עת שפיטים בארץ ובעולם, ומפורסמות, במקביל, גם בכתבי עת חרדיים. חלק מהן מוצאות דרכן גם לעיתונות החרדית, שמהווה מקום מפגש נוסף בין קהילת המחקר שאותה אנו יוצרים לבין החברות הסובבות אותה.

מאחורי פעילות המכון עומדת ההכרה שבעולם הדעת החרדי קיים ערך אינטלקטואלי משמעותי שעשוי לתרום באופן ממשי להרחבת תחומי ענייניה והעמקת ידיעותיה של קהילת המחקר ושל החברה הישראלית, ושעשוי, במקביל, להיתרם מהן ולהתעשר על ידן. אנו מאמינים שבעזרת רכישה קפדנית של מתודות (פילולוגיות, היסטוריות ואינטלקטואליות) ופיתוח מקוריות חשיבה ומיומנויות מחקר, עשוי עולם הדעת הזה להניב תרומה פוריה ומקורית הן לקהילות המחקר והן לחברה בת זמננו, ולאפשר בכך לשתיהן מגע עם אפשרויות תרבותיות לא ממומשות ועם אוצרות דעת חבויים.

באופן דומה מאמין המרכז שעשייה כזו נושאת תרומה משמעותית לחיוניות הפנימית של עולם הדעת החרדי ולעומקיו, כשהיא מאירה מחדש, באופן עשיר ומדויק יותר, את יצירות התורה ואת גדולי הרוח והיצירה שבמרכז עולמו, ומעשירה את הבנתו העצמית. בתפיסה הזו הממומשת כאן במחקר רב תחומי אודות יהדות גליציה ובוקובינה רואה המרכז דגם חלוצי, ראשוני, שעל פיו יכולה להתרחש עשייה רחבה יותר, על פי ההגיון המתואר, בתחומי דעת שונים ומגוונים.

בפעילותו מבקש מכון 'עד הנה' לעודד עיון מעמיק ביצירותיה של המסורת התורנית הגליצאית, לשרטט קווי מתאר לתחומי יצירתה ולאפיינם, ולהציבם בקדמת המחקר והעניין הציבורי. בד בבד מנסה המכון לעורר עניין דומה באוצרותיה התרבותיים של גליציה ובוקובינה גם בעולם הדעת והלימוד המסורתי: להעשיר את מדפי הספרים, את תחומי הלימוד ואת אופני העיון והלמידה בנדבך תרבותי חשוב שבמידה מסוימת נדחף לקרן זווית, ולהעמיק ולחדד את ההבנה הלמדנית והעיונית בנוגע לקווי המתאר של המורשת התורנית הזו. המכון הוא אחד ממיזמיה של  עמותת יהדות גליציה ובוקובינה.

מכון עד הנה פותח בימים אלה את שנתו החמישית, עם קבוצה של תשעה עמיתי מחקר, המנהלים מפעלי מחקר בשלל תחומי מגוונים.