עמיתי מחקר תשע"ט

קבוצת העמיתים החדשה החלה את דרכה לפני מספר חודשים, והם בימים אלה בתהליך למידה והכנה אינטנסיביים לקראת התחלת מפעלי המחקר האישיים שלהם

בנושאים הנלמדים עד כה:

שאלות יסוד במחקר היסטורי: הקבוצה עבדה על הכרת מתודות מחקר מתחום ההיסטוריה הכללית, דוגמת מיקרו היסטוריה, ועל שאלת השימוש בהן בחקר הספרות הרבנית.

סוגות מחקר היסטורי: ערכנו מספר שבועות של דיון במחקר הביוגרפי של גדולי ההלכה, על בסיס השוואה בין מחקרים שונים בתחום. 

סדרות מחקר קבוצתיות: במהלך השנה עורכת הקבוצה שלוש סדרות מקיפות על תחומי מחקר שונים, כל אחת בת חודשיים-שלושה. במסגרת כל סדרה שומעים העמיתים הרצאות מומחים, שיעורים מפי צוות המכון, ועורכים מחקרים קצרים אותם הם מציגים בפני הקבוצה ופירותיהם נמצאים גם לפניכם. סדרות אלו נועדו לפתח כיווני מחקשה, ולאפשר היכרות עם מתודות מחקר מגוונות.

סדרה ראשונה - סידור התפילה בגליציה: במשך חודש וחצי עבדה הקבוצה על נושא הסידור. במסגרת זו שמעו העמיתים שש הרצאות מפי מומחים בשדות השונים של נושא רחב זה, וכותבים עבודות מחקר קצרות על ברכות תפילת שמונה עשרה. בסיום הסדרה נערך פאנל בו התארחו מהדירי סידורים בני ימינו ונידונו שיטות עבודה, גישות עקרוניות והבדלי עמדות. 

סדרה שניה - הלמדנות בגליציה, סביב מפעלי הכתיבה של ר' יואל סירקיש, בעל ספר 'בית חדש' על ארבעה טורים. זהו ניסיון ראשון בסוגו לאפיין את המושג 'למדנות' על הופעותיו השונות והמגוונות. העמיתים עבדו על שטחים נרחבים מתוך כתיבתו העניפה של ר' יואל סירקיש, וכתבו עבודות קצרות לסיכום הסדרה. 

סדרה שלישית - היריד. היריד האירופי היווה מוסד שבו הצטלבו אלמנטים רבים של החברה היהודית בעת החדשה המוקדמת. החל מפעילות עסקנית של ועד ארבע ארצות, דרך פגישותיהם של גדולי הדור לליבון ענייני השעה ועד לעסקי שדכנות. היריד הפך למושג עצמאי והוא משמש בפולקלור, בספרות המוסר והדרוש ובספרות החסידית. דרך נושא היריד קבוצת עמיתי מכון עד הנה ניגשת לחקור אספקטים מגוונים של ההיסטוריה של יהודי גליציה במאות הט"ז-הי"ט.