עמיתי מחקר תשע"ט

קבוצת העמיתים החדשה החלה את דרכה לפני מספר חודשים, והם בימים אלה בתהליך למידה והכנה אינטנסיביים לקראת התחלת מפעלי המחקר האישיים שלהם

בנושאים הנלמדים עד כה:

שאלות יסוד במחקר היסטורי: הקבוצה עבדה על הכרת מתודות מחקר מתחום ההיסטוריה הכללית, דוגמת מיקרו היסטוריה, ועל שאלת השימוש בהן בחקר הספרות הרבנית.

סוגות מחקר היסטורי: ערכנו מספר שבועות של דיון במחקר הביוגרפי של גדולי ההלכה, על בסיס השוואה בין מחקרים שונים בתחום. 

סדרה מקיפה על תחום מחקרי, בעזרת מתודות מחקר מגוונות. במשך חודש וחצי עובדת הקבוצה על נושא הסידור. במסגרת זו שומעים העמיתים שש הרצאות מפי מומחים בשדות השונים של נושא רחב זה, וכותבים עבודות מחקר קצרות על ברכות תפילת שמונה עשרה. בסיום הסדרה נערוך פאנל בו יתארחו מהדירי סידורים בני ימינו ויידונו שיטות עבודה, גישות עקרוניות והבדלי עמדות.