קורס לצעירי קרלין: מחקר היסטורי חסידי

הקורס יעסוק בשלל נושאים הקשורים במחקר היסטורי בכלל, ובחקר התנועה החסידית בפרט. ההכרה עם ההסטוריה כשדה מדעי ומקצועי תכלול דיונים בחשיבות העיסוק בהיסטוריה, פיתוח חשיבה היסטורית, אבחנה וביקורת טקסטים, איסוף ובחירת מקורות ומיקוד אירועים בהקשרם ההיסטורי הרחב. בהקשר של המחקר החסידי יעסוק הקורס באתגרי החוקר החסידי, בשאלת שילוב המחקר החסידי עם המחקר האקדמי, וינסה לפתח את היכולת לבנות את ההסטוריוגרפיה החסידית במבט מחודש, מתוך פרספקטיבה פנים-חסידית.

תוכן הקורס:

  1. מבוא: חשיבות עיסוק בהיסטוריהוצורת החשיבה ההיסטורית
  2. יסוד החסידות בקרלין
  3. ראשית השפעת רבי שלמה מקרלין ברוסיה הלבנה
  4. רדיפות המתנגדים לרבי שלמה מקרלין וגירשו מהאזור
  5. המאבק לבלום את ההשפעה הקרלינית ולעודד את השפעת רבי שניאור זלמן מלאדי
  6. רבי שלמה מקרלין והשפעתו בגליציה
  7. חזרה להשפעת חסידות קרלין סטולין בליטא

לסילבוס הקורס >>

מטלות סיום

כחלק מפרויקט הסיום של הקורס, ערכו המשתתפים מחקרים קצרים, בפרספקטיבה של הקורס שלמדו, על פסקאות נבחרות מן הספר 'שבחי הבעש"ט'. להלן תוצרים ראשונים:

שבחי הבעש"ט 1

שבחי הבעש"ט 2

שבחי הבעש"ט 3

שבחי הבעש"ט 4


Ludmer