קורס לצעירי קרלין: מחקר היסטורי חסידי. סילבוס

הרב אברהם אביש שור

מבוא:

 • חשיבות עיסוק בהיסטוריה:
 1. תפקידה של ההיסטוריה.
 2. ההיסטוריה במקורות.
 3. אתגריו של חוקר חסידי.
 4. הנרטיב ההיסטורי.
 • צורת החשיבה ההיסטורית:
 1. פיתוח חיישנים למקד אירועים היסטוריים.
 2. אבחנה וביקורת טקסטים.
 • אופן ביצוע העבודה:
 1. בחירת נושא.
 2. איסוף מקורות לנושא.
 3. פנייה למידע קיים בנושא הספציפי.
 4. בחינת מצב הגיאופוליטי באזור.
 5. הצלבת וניתוח מידע.
 6. כתיבת היסטוריה.

רבי שלמה מקארלין – מליטא לגליציה:

יסוד החסידות בקרלין:

 1. הקמת חבורת החסידים בקרלין (1768).
 2. החסידות בוויכוח על חילוקים ודרשות.
 3. פרשת 'הרב מוואלפא' (1770-1780).

ראשית השפעת רבי שלמה מקרלין ברוסיה הלבנה:

 1. קשריו של רבי שלמה מקרלין עם רבי מנדל מויטבסק (1768-1772).
 2. עליית החסידים בתקל"ז (1777).
 3. נסיעות שערך רבי שלמה מקרלין לרוסיה הלבנה (1778-1786).
 4. על השפעת רבי שלמה מקרלין ברוסיה הלבנה.(1778-1786).
 5. קשיי פרנסה ברוסיה הלבנה וחוקים חדשים ברוסיה הלבנה (1782).

רדיפות המתנגדים לרבי שלמה מקרלין וגירשו מהאזור:

 1. ראשיתה של התפשטות החסידות באמצעות החזרה בתשובה (1765-1773).
 2. ויכוח בין הצדיקים לאופן התייחסותיהם למתנגדים.
 3. רדיפות המתנגדים הגירוש מקרלין וחיפוש מקום מגורים ברוסיה הלבנה (1786).

המאבק לבלום את ההשפעה הקרלינית ולעודד את השפעת רבי שניאור זלמן מלאדי:

 1. המאבק על החסידים ברוסיה הלבנה (1778-1786).
 2. תהליך התפרדותם של החסידים ברוסיה הלבנה (1786-1792).
 3. חשיפת שמותיהם גדולי תלמידי רבי שלמה מקרלין. (1786).
 4. המאבק על ההנהגה ברוסיה הלבנה אצל 'רבותינו שבאה"ק' (1780-1802).
 5. חילוקי השיטות בחסידות בין חב"ד לקרלין.
 6. בין שלטון רוסי לפולני וחלוקת פולין ויכוח בין רבי שלמה מקרלין לבין רבי שניאור זלמן מלאדי.
 7. רבי שניאור זלמן מלאדי והגברת השפעתו העיונית ברוסיה הלבנה (1793-1797).
 8. רבי אברהם מקליסק ומלחמתו על שיטת החסידות (1797-1802).

רבי שלמה מקרלין והשפעתו בגליציה:

 1. בואו של רבי שלמה מקרלין ללודמיר שעל גבול גליציה והשפעתו (1786-1792).
 2. רבי שלמה מקרלין וחבורת בעלי שם בגליציה (1786-1792).
 3. רבי שלמה מקרלין כבעל מופת. חילוקי דעות בענין המופתים. (1778-1786).
 4. הריגת רבי שלמה מקרלין בשלהי קיץ תקנ"ב על ידי הרוסים (1792).

חזרה להשפעת חסידות קרלין סטולין בליטא:

 1. שהותו של רבי אשר מסטולין בזליחוב ליד קוזניץ (1793-1801).
 2. הקמת כולל ליוצאי פולין בארץ ישראל על ידי צדיקי פולין (1796).
 3. בואו של רבי אשר מפולין לפולסיה ונסיונו להשפיע על הנהגת החסידים ברוסיה הלבנה (1801).
 4. ויכוח השיטות בחסידות בווהלין - בין רבי לו"י מברדיטשוב לבין רבי ברוך ממזבוז (1802).
 5. הקמת מערכת גיוס חדשה לכולל רייסין בארץ ישראל (1802-1806).