חיי קהילה: קהילת ברודי, רבניה ופולמוסיה במאה התשע עשרה