חסידות והלכה: ה׳אשל אברהם׳ מבוצ׳אץ'

חייו ופועלו של רבי אברהם דוד וארמאן מבוטשאטש עדיין לא זכו להיכתב לא כביוגרפיה היסטורית מחקרית, ואף לא כספרות הגיוגרפית מצויה. רושמי תולדותיו המועטים  הסתפקו בסקירה אנציקלופדית קצרה על הדמות ולפעמים אף הביאו כמה סיפורי הוד להשלמת היריעה - אך מעולם לא נעשתה עבודה מקיפה כפי הראוי לדמות פלאים זו על שלל יצירותיה הספרותיות.

Buczacz

מפירות המחקר

מאת: נתן נטע בידרמן
קובץ 'עץ חיים' באבוב, ניסן תש"פ