ספרות שמות גיטין במאות הט"ז – י"ח

אחת מיצירותיה הספרותיות הגדולות של יהדות גליציה במאות הט"ז- י"ח היא ספרות "שמות גיטין". ספרות זו היא ספרות לקסיקלית המתעדת את אופני כתיבת שמות אנשים ונשים במסמכי גירושין ונישואין, את מדרג השמות בין שמות עצם וכינויים ואף את דרכי הגייתם וכתיבתם של שמות ערים ומקומות.

ספרות "שמות גיטין", הנראית ממבט חטוף כרשימות שמיות ודקדוקי הלכה אזוטריים בלבד, חושפת עבודה בלשנית, דקדוקית ומחקרית שנעשתה על ידי גדולי הפוסקים. כותבי ספרי השמות עסקו במחקר אודות מקור השמות ומשמעותם, שמות הכינוי המיוחדים לכל שם, גלגולים שונים ביחסים בין שמות עבריים לשמות לעז ודרכי התעתיק הפונטי של שמות לועזיים.

ספרות "שמות גיטין" עוסקת גם בתיעוד שמות הערים בגליציה ומתארת דיונים ערים המשקפים את היחס לקביעת השלטונות בסוגיות אלה, לדרכי ההגייה בשפת המקומיים וליחסים אמביוולנטיים כלפי שמות נוצריים ושפתם.

ספרות זו משמשת אבן יסוד לכל פסיקה בהלכות גיטין ופולמוסים הלכתיים רבים נסובים סביבה. ספרות שמות הגיטין הודפסה כנספח לשולחן ערוך רק בסוף המאה הי"ז ומונוגרפיות שלמות ראו אור בדפוס רק בשנים אלו. אולם הספרות המודפסת בתחום זה אינה אלא קצה קרחון עצום של ספרות כתבי יד עניפה שהוחזקה בידי רבנים ופוסקים ושימרה מסורות פסיקה בתחומים אלו מראשית ההתיישבות היהודית בפולין. כתבי יד אלו היו חלק מארכיוני בתי הדין ששימרו טפסי גיטין ומסורות כתיבה מדוקדקות.

Sefer Shmot

עבודת המחקר שבה אתמקד היא חשיפתה של ספרות זו, תיאור מקורותיה והשתלשלותה, מיקומה בתוך מרחבי השיח של תרבות דפוס, כתבי יד וספרות מקצועית והבנת יחסי יהודים-נוכרים הניבטים מתוך ספרות זו.

תקוותי שעבודה זו תפתח בפני עולם המחקר דלת לספרות הלכתית ייחודית הכוללת זיכרון, תיעוד והיסטוריה חיה של שמות אנשים ונשים יהודיים ושמות מקומותיהם במרחבי גליציה ובוקובינה ותתרום תרומה של ממש להבנת היצירה היהודית המקיפה.

מפירות המחקר

מאת: רפאל קרויזר

הרצאה במושב 'שמות בתפוצות ישראל' בקונגרס העולמי למדעי היהדות.