ספרייתו של הרמ"א ודרכי השימוש בה בפסקיו

רבי משה איסרליש (רמ"א) מקראקוב (1525-1573) הוא אחד הידועים שבפוסקי ההלכה במאות השנים האחרונות. יצירתו המפורסמת ביותר הן הגהותיו ל"שולחן ערוך", שלדעת רבים תרמו רבות להפיכת השו"ע לספר ההלכה החשוב והשימושי ביותר בתקופה זו. 

 

Rama

למרות החומר הרב שנאסף על הרמ"א במאה השנים האחרונות, כולל ספרו המונומנטלי של אשר זיו "הרמ"א", לא נעשה עד כה הרבה כדי להבין את שיטות עבודתו. מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד עבד הרמ"א ומה הוביל אותו למסקנותיו, דרך בחינה של 'ספרייתו'; אילו ספרים עמדו לרשותו וכיצד השתמש בהם; עד כמה עבודתו חדשנית ויצרתית ועד כמה הוא מהווה המשך ישיר של דורות קודמים של פוסקי הלכה במרחב האשכנזי.

מפירות המחקר

מאת: אליעזר יהודה בראדט
הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.

קישורים נוספים

מאת: Brodt Eliezer
The article deals with the origins of the custom to decorate Jewish homes and synagogue with flowers on Shavuot.