עיתונות ואורתודוקסיה: ׳שומר ישראל׳ והעיתונות האורתודוקסית בקרקוב במאות התשע-עשרה והעשרים

מחקר של תהליכי התגבשות היהדות האורתודוכסית בגליציה דרך מפעלי העיתונות שלהם.

 

Mahzikei ha-Dat