קבוצת מחקר - עמיתים ותיקים

קבוצת מחקר קטנה המורכבת מעמיתי עבר של מכון 'עד הנה', המהווה במה להצגת פירות מחקר ולסיעורי מוחות משותפים

עמיתים ותיקים

מפירות המחקר

מאת: בניהו כהן
אודות רבה הרשמי של ברודי, ר' אריה לייב תאומים (1727-1831)
מאת: אברהם אביש שור
סקירה היסטורית מקיפה אודות היחס לעשיית 'מופתים' בקרב גדולי החסידות בדורותיה הראשונים.
מאת: בניהו כהן

מאמר זה סוקר עימות רבני על כשרות של מקווה עירונית בעיר ברודי, במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה. במאמר מוצגת הטענה שהדיון אודות המקווה אינו דיון הלכתי-מקומי מצומצם בלבד, אלא נושא בחובו משמעויות נוספות הנוגעות למעמד הרבנות בעיר חשובה זו, ולעימות בין מסורות פסיקה שונות.

מאת: אברהם אביש שור
הנגינה תפסה מקום נכבד אצל הצדיקים הקדושים בבתי החסידות לענפיהם. ברם נעימת התפילה - זכתה להתייחסות פחותה. מאמר זה פותח צוהר להבנת מקומה של הנעימה בחסידות קרלין