רבי יעקב משולם אורנשטיין: חייו ויצירותיו

Orenstein