ר' מיכל מראפטשיק: פרק בכתיבתו של מחבר לא ידוע ובפולמוסו מול הרמ"א

Seder berachot