'הרואים' - לגלגוליה של חבורת משכילים תורניים בגליציה