מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: שמחה פלדמן ואליה יפה
עמדתו של ר' שלמה קלוגר בהיתר שטר מכירה בשבת כמקרה מבחן

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: אברהם אביש שור
סקירה היסטורית מקיפה אודות היחס לעשיית 'מופתים' בקרב גדולי החסידות בדורותיה הראשונים.
מאת: אברהם אביש שור
הנגינה תפסה מקום נכבד אצל הצדיקים הקדושים בבתי החסידות לענפיהם. ברם נעימת התפילה - זכתה להתייחסות פחותה. מאמר זה פותח צוהר להבנת מקומה של הנעימה בחסידות קרלין
מאת: אברהם אביש שור
על הבדלי הגישה בין צדיקי טשרנוביל לצדיקי קרלין בענין התשובה ותיקוני תשובה
מאת: אברהם אביש שור
גלגוליה של שיחה חסידית בין חצרות חסידים שונות ושאלת ייחוסה המוטעה
מאת: אברהם אביש שור
המאמר מתאר מסע לא מוכר של הבעש"ט לערי ליטא כדי להכתיר שם לרב את אחד מתלמידיו מגליציה
מאת: אברהם אביש שור
עדויות על שנות המלחמה תחת השלטון הסובייטי
מאת: משתתפי הקורס לחסידי קרלין
מקבץ מחקרים קצרים על פסקאות מן הספר 'שבחי הבעש"ט'
מאת: אברהם אביש שור

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

מאת: צבי לרר
על תולדות החסידות בעיר זשעשוב (Rzeszow. ביידיש: רישא), ועל שתי דמויות שפעלו בתקופה בה החלו שינויים בחיים היהודיים.
מאת: אביש שור
The involvement of the great Hasidic leaders in the political affairs of their time
מאת: שור אברהם אביש
המאמר פותח צוהר לאתגריו של החוקר החסידי, מציג את התייחסות המחקר של האקדמיה לדורותיה לחסידות, ומציע אינטגרציה שתוצאותיה תשלמנה את ההיסטוריוגרפיה של החסידות.
מאת: אברהם אביש שור
המאמר מאיר תקופה עמומה בראשית החסידות בגליציה, ומתאר את השפעתו המכריעה של רבי שלמה מקרלין על החסידות הבעש"טנית בגליציה
מאת: שור אברהם אביש
מאמר מקיף על רבי שלמה מקרלין שנדד מליטא, לרוסיה-הלבנה ולגליציה.
מאת: בניהו כהן
הספר 'אש קודש' בצורתו החדשה. תיאור נסיבות כתיבתו, על רקע תקופת השואה וניסיונותיה הקשים באמונה. נכתב בשיתוף עם ד"ר דניאל רייזר