המגיד מקוזניץ וחסידים
על שלוש נקודות מבט בדבר היחס בין 'רבי' לחסידיו: נקודת מבטו של הרבי עצמו, זו של החסיד המלומד וזו של החסיד הפשוט.
קול מחזיקי הדת
'קול מחזיקי הדת' ובן זוגו 'מחזיקי הדת' שימשו שניהם כביטאונים רשמיים של ארגון 'מחזיקי הדת', שפעל בגליציה בין השנים 1878-1914...
מצת גליציה
הביקור במשרדי הכולל ובארכיונו היה מרגש. חדרי המשרד הקדמיים פתחו לנו צוהר להווה של הכולל ולפעילותו הענפה בימינו...
פלסטינה
החברה היהודית הגליצאית ממשיכה להתקיים גם בימינו. "כולל גליציה" - אותו מוסד ששימש כמשענתם הכלכלית של רבים מיהודי גליציה שעלו לארץ הקודש, עודנו עומד על משמרתו וממשיך בתפקודו כאז...
ציון המצוינת
רשמי סיור שערך המכון בחודש אלול תשע"ט בכולל גליציה שבמאה שערים ובחצר גליציה שבעיר העתיקה בירושלים
הגמד ביריד בשנת 1770
הצגתם של כל מיני בעלי מומים שונים ומשונים, מפלצות אדם, המוצגים כפלאי תבל, היא מסמניה של תרבות הירידים האירופיים. תופעה זו משתקפת גם בספרות הרבנית בת התקופה.
בית הכנסת בלודמיר
"נראה לי דאיסור גמור לכולי עלמא לילך לאותן יריד טעותם כגון במדינות הללו זעמינ"א" - על נסיונו של המהרש"ל להגביל את נסיעות הסוחרים היהודיים לירידים
תהלוכה בפראג, 1716
תהלוכות של שמחה מקובלות היו בעולם האירופי (בתחילה - באיטליה ומשם למזרח אירופה ואירופה כולה), כחיקוי לקרנבלים הרומיים העתיקים. צורת שמחה זו חדרה אל החברה היהודית, ואנו מוצאים את הקהילה היהודית בפראג חוגגת בשלש תהלוכות שמחה שכאלה במהלך המאות הי"ז - י"ח.
חגיגות הפורים - הולנד המאה הי"ז
הקרנבל הונציאני, על מחזותיו, על דמויותיו ועל האוירה הצבעונית שבו, חדר לתוך המרחב היהודי בצורות שונות. אחת מן הצורות האלה, הן חגיגות חג הפורים - חג של "ונהפוך הוא" - שהתאים לשמש ככלי לקליטת אותה תרבות של התפרקות הממסד החברתי והיפוך הסדרים והמעמדות. הבלוג עוסק בשאלת היתר ההתחפשות ומחלוקות התנאים בהקשרה.