המזלג - הסטוריה יהודית

תאריך
08.09.2019

הרצאתו של הרב אריאל הולנד. במסגרת הסדרה 'הסטוריה של חפצים'.