הסטוריה כללית של פולין, המאות ה16-17.

תאריך
21.11.2016

 פרופ' טד פראם (אוניברסיטת בן-גוריון)