"הספריה" - יום עיון בשיתוף צוות ספריית מכללת הרצוג

תאריך
19.08.2018

מחוות הוקרה לספריית המכללה ולצוותה המסור, לרגל סיום תכנית העמיתים של מחזור א. 

דוברים:

הרב משה רבינוביץ, רבה של בית חגי: "ספריית הרב ישכר תמר"
הגב' ציפי קלר, מנהלת הספריות, מכללת הרצוג: "הספריה במאה ה 21"
הרב רפאל קרויזר, מכון 'עד הנה': "הספרייה השימושית -ארכיוני בתי הדין ל"שמות גיטין"