הרצאה של עמית המכון בכנס 'ביכורי מחקר' של מכון מנדל למדעי היהדות

תאריך
24.04.2018

עמית המכון הרב משה דוד צ'צ'יק הרצה בנושא:

"הדפסת ספר האגודה בפולין כתגובה להדפסת  השולחן ערוך"