השפעתם של יהודי ספרד על ארצות הפזורה, לפני הגירוש ובעקבותיו

תאריך
13.11.2017

הרצאה ודיון עם פרופ' נחם אילן, הקריה האקדמית אונו, בנושא: "תנועותיהם של יהודי ספרד מסוף המאה הארבע עשרה (גזירות קנ"ג) ועד המאה השש עשרה, בתוך המרחב היהודי בארצות הפזורה, והשפעתם על הקהילות המקומיות". 

הרצאתו של נחם אילן